• Lorem ipsum

Verkoopsvoorwaarden

De verkopen via deze site zijn onderhevig aan de Belgische wet op de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991.

Artikel 1: De identiteit van de verkoper

Deze site is eigendom van Doen. B.V.B.A., Brabantdam 48, 9000 Gent BELGIE, EUROPE – dat als doel heeft de verkoop van keukenartikelen. Ondernemingsnummer BE 0827 633 494. De op deze site aangeboden diensten worden uitgevoerd door betreffende BVBA.

Voor bijkomende inlichtingen of opmerkingen omtrent deze site kan je ons, Doen. B.V.B.A., tijdens de openingsuren contacteren op volgend nummer: 0032 (0)9 335 91 92 of op bovenvermeld adres of via [email protected]

Artikel 2: De omschrijving en de prijs van de producten

Per product wordt op deze site een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de belangrijkste kenmerken van de producten gegeven. Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen zijn echter geschreven in beknopte vorm en zijn niet uitputtend.

Niet alle producten aangeboden op deze site zijn steeds op voorraad in onze winkel. Hoewel we onze uiterste best doen om onze stock nauwkeurig op te volgen, kan het toch gebeuren dat een product getoond op deze webshop toch niet beschikbaar is. Indien dit het geval is met je order, informeren we je hierover binnen de 24 uur dat de levering wat langer zal duren dan voorzien. De op deze site vermelde aanbiedingen gelden enkel voor bestellingen verricht via het online bestelformulier – deze aanbiedingen binden ons geenszins bij aankopen in de winkel.

Alle prijzen op deze site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten - prijswijzigingen en/of vergissingen voorbehouden. Deze prijzen, kortingen en speciale acties kunnen afwijken van eerdere prijzen, kortingen en speciale acties. Op deze eerdere prijzen, kortingen en speciale acties kan geen aanspraak gemaakt worden. Om de geldigheid van een prijs; korting of actie te bepalen wordt enkel rekening gehouden met de online geafficheerde prijs, korting of actie op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Artikel 3: Leveringskosten en Leveringsgarantie

De bestellingen worden verzonden binnen een termijn van 2 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Indien dit niet mogelijk is (omdat bijvoorbeeld het bestelde product onvoldoende in voorraad is), wordt de klant daarvan binnen de 24 werkuren via e-mail verwittigd. Behoudens tegenbericht wordt de klant verondersteld in onderhavig geval akkoord te zijn met een levering binnen de 30 werkdagen.

Wij verzoeken de koper alle bestelde en geleverde producten bij ontvangst ter stond te controleren op breuk en volledigheid De geleverde producten worden verondersteld in goede staat geleverd te zijn. Mochten er onvolledigheden of inpakfouten worden geconstateerd dienen deze binnen de 14 kalenderdagen na levering te worden gemeld; dit kan uitsluitend per elektronische post naar [email protected]. Na deze periode wordt geacht dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd.

Doen. B.V.B.A. is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 4: Betaling

De betaling dient als volgt te gebeuren:

online (

Bancontact, Visa, Mastercard, Ideal, Paypal…)

via overschrijving door deze optie aan te geven bij uw bestelling.

Slechts na ontvangst van de betaling van de bestelde producten worden deze geleverd.

Artikel 5: Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling is het mogelijk de aankoop zonder opgaaf van redenen aan ons terug te sturen, dit echter voor zover het product niet beschadigd of vervuild is. Producten die aan bederf onderhevig zijn of die op uitdrukkelijk verzoek van de klant zijn vervaardigd kunnen echter nooit worden teruggestuurd. De verzendkosten voor retourneren zijn steeds voor de rekening van de koper. Om van deze retourregeling gebruik te kunnen maken, dien je eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend per e-mail naar [email protected].

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen ontvangt de koper het aankoopbedrag exclusief de daadwerkelijke verzendkosten binnen 14 kalenderdagen retour op rekening gestort. De verzendkosten kunnen echter hoger zijn dan deze die u daadwerkelijk diende te betalen. Enkel onbeschadigde producten die ons bereiken in originele verpakking en in ongewijzigde, originele normale staat zoals verzonden, komen in aanmerking tot terugbetaling. Indien de producten ons niet in deze staat bereiken, kan geen aanspraak gemaakt worden op recht tot retourneren. In dat geval, word je hiervan per email op de hoogte gesteld, en kan je tegen betaling van portkosten je producten laten terugsturen. Producten in afslag kunnen nooit omgeruild noch terugbetaald worden.

Artikel 6: Privacy Statement

Doen. B.V.B.A. is toezichthouder over de persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld. Door zich toegang te verschaffen tot de site, door hem te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de registratie en verwerking door de Doen. B.V.B.A. van persoonlijke gegevens over u voor de volgende doeleinden: beheer van het klantenbestand van Doen. B.V.B.A., met inbegrip van potentiële klanten, administratie van contractuele relaties, het voorkomen van onregelmatigheden, het opstellen van (web)statistieken en tests, commerciële prospectie en direct marketing van door de Doen. B.V.B.A. verkochte goederen.

De persoonlijke gegevens die verzameld worden via de site worden enkel gebruikt voor zover nodig tot het uitvoeren van deze doelen, en dienen in de eerste plaats het verzorgen van een vlotte levering en naservice. De verzamelde gegevens zullen geenszins aan derden worden overgemaakt.

U hebt het recht om schriftelijk en kosteloos te eisen dat de Doen. B.V.B.A. ophoudt uw persoonlijke gegevens die zij via de site heeft verkregen te gebruiken voor direct marketing.

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om te verzoeken om rechtzetting indien deze gegevens niet correct of relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verzenden naar de Doen. B.V.B.A., Brabantdam 48, 9000 Gent (Belgium - Europe) of een evenwaardige mail naar: [email protected]

Artikel 7: Return policy

Wij verzoeken de koper alle bestelde en geleverde producten bij ontvangst ter stond te controleren op breuk en volledigheid De geleverde producten worden verondersteld in goede staat geleverd te zijn. Mochten er onvolledigheden of inpakfouten worden geconstateerd dienen deze binnen de 14 kalenderdagen na levering te worden gemeld;dit kan uitsluitend per elektronische post naar [email protected]. Na deze periode wordt geacht dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd.

Doen. B.V.B.A. is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling is het mogelijk de aankoop zonder opgaaf van redenen aan ons terug te sturen, dit echter voor zover het product niet beschadigd of vervuild is. Producten die aan bederf onderhevig zijn of die op uitdrukkelijk verzoek van de klant zijn vervaardigd kunnen echter nooit worden teruggestuurd. De verzendkosten voor retourneren zijn steeds voor de rekening van de koper!!! Om van deze retourregeling gebruik te kunnen maken, dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend per elektronische post naar [email protected].

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen ontvangt de koper het aankoopbedrag exclusief de daadwerkelijke verzendkosten binnen 14 kalenderdagen retour op rekening gestort. De verzendkosten kunnen echter hoger zijn dan deze die u daadwerkelijk diende te betalen. Enkel onbeschadigde producten die ons bereiken in originele verpakking en in ongewijzigde, orginele normale staat zoals verzonden, komen in aanmerking tot terugbetaling. Indien de producten ons niet in deze staat bereiken, kan geen aanspraak gemaakt worden op recht tot retourneren. In dat geval, wordt U hiervan per email op de hoogte gesteld, en kan u tegen betaling van portkosten uw producten laten terugsturen. Producten in afslag kunnen nooit omgeruild noch terugbetaald worden.

Artikel 8: Bescherming persoonlijke levenssfeer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Doen. B.V.B.A. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. Doen. B.V.B.A. behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit bericht te wijzigen.

Verantwoordelijke webshop Doen. B.V.B.A.

Doen. BVBA ¨Brabantdam 48 9000 Gent Belgium - Europe Tel.: +32 (0)9 335 91 92, Ondernemingsnummer: BE 0827 633 494

Artikel 9: Persoonsgegevens & privacy

Doen. B.V.B.A. is toezichthouder over de persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld. Door zich toegang te verschaffen tot de site, door hem te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord met de registratie en verwerking door de Doen. B.V.B.A. van persoonlijke gegevens over jou voor de volgende doeleinden: beheer van het klantenbestand van Doen. B.V.B.A., met inbegrip van potentiële klanten, administratie van contractuele relaties, het voorkomen van onregelmatigheden, het opstellen van (web)statistieken en tests, commerciële prospectie en direct marketing van door de Doen. B.V.B.A. verkochte goederen.

De persoonlijke gegevens die verzameld worden via de site worden enkel gebruikt voor zover nodig tot het uitvoeren van deze doelen, en dienen in de eerste plaats het verzorgen van een vlotte levering en naservice. De verzamelde gegevens zullen geenszins aan derden worden overgemaakt.

Je hebt het recht om schriftelijk en kosteloos te eisen dat de Doen. B.V.B.A. ophoudt je persoonlijke gegevens die zij via de site heeft verkregen te gebruiken voor direct marketing.

Je hebt het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens en om te verzoeken om rechtzetting indien deze gegevens niet correct of relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verzenden naar de Doen. B.V.B.A., Brabantdam 48, 9000 Gent (Belgium - Europe) of een evenwaardige mail naar: [email protected]

Artikel 10: Cookies

De webshop van Doen. B.V.B.A. maakt gebruikt van cookies die je in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de webshop van Doen.verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Artikel 11: Veiligheid

Op de website van Doen. B.V.B.A. zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen tegen verlies, onregelmatig gebruik of wijziging. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd. Dit gebeurt aan de hand van coderingstechnieken die als standaard gelden in de IT-sector. De veilige overdracht en verwerking van betalingsgegevens wordt gegarandeerd door Ogone Payment Services, de Belgische marktleider op het vlak van beveiligde elektronische betalingen.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Doen. B.V.B.A. enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Je erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Doen. B.V.B.A.

De teksten en afbeeldingen op de website worden door het auteursrecht beschermd. Ze mogen onder geen enkel beding gereproduceerd worden en dienen uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken.

Artikel 13: geschillen
Voor alle geschillen is enkel de handelsrechtbank in Gent bevoegd. Elk geschil is onderhevig aan het Belgisch recht.