• Lorem ipsum

Hoe wordt mijn bestelling verwerkt?

1
Meteen na je betaling krijg je van ons een confirmatie e-mail met je bestelgegevens. Kijk deze goed na en controleer je straat & huisnummer.

2
Wij pakken meteen je bestelling direct uit onze voorraad en sturen je op het moment van verwerking een Track & Trace code. Let op: deze link wordt meestal een 6 tot 12 tal uur na de mail traceerbaar.

3
Eens je pakje is aangemeld in het depot van Bpost  kan je het via de tracking link volgen tot bij jou thuis.

 

Wij verzoeken de koper alle bestelde en geleverde producten bij ontvangst ter stond te controleren op breuk en volledigheid De geleverde producten worden verondersteld in goede staat geleverd te zijn. Mochten er onvolledigheden of inpakfouten worden geconstateerd dienen deze binnen de 14 kalenderdagen na levering te worden gemeld;dit kan uitsluitend per elektronische post naar [email protected] Na deze periode wordt geacht dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd.

Doen. B.V.B.A. is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling is het mogelijk de aankoop zonder opgaaf van redenen aan ons terug te sturen, dit echter voor zover het product niet beschadigd of vervuild is. Producten die aan bederf onderhevig zijn of die op uitdrukkelijk verzoek van de klant zijn vervaardigd kunnen echter nooit worden teruggestuurd. De verzendkosten voor retourneren zijn steeds voor de rekening van de koper!!! Om van deze retourregeling gebruik te kunnen maken, dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend per elektronische post naar [email protected]

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen ontvangt de koper het aankoopbedrag exclusief de daadwerkelijke verzendkosten binnen 14 kalenderdagen retour op rekening gestort. De verzendkosten kunnen echter hoger zijn dan deze die u daadwerkelijk diende te betalen. Enkel onbeschadigde producten die ons bereiken in originele verpakking en in ongewijzigde, orginele normale staat zoals verzonden, komen in aanmerking tot terugbetaling. Indien de producten ons niet in deze staat bereiken, kan geen aanspraak gemaakt worden op recht tot retourneren. In dat geval, wordt U hiervan per email op de hoogte gesteld, en kan u tegen betaling van portkosten uw producten laten terugsturen. Producten in afslag kunnen nooit omgeruild noch terugbetaald worden.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Doen. B.V.B.A. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. Doen. B.V.B.A. behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit bericht te wijzigen.

Verantwoordelijke webshop Doen. B.V.B.A.

Doen. BVBA Brabantdam 48 9000 Gent Belgium - Europe Tel.: +32 (0)9 335 91 92, Ondernemingsnummer: BE 0827 633 494

Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling is het mogelijk de aankoop zonder opgaaf van redenen aan ons terug te sturen, dit echter voor zover het product niet beschadigd of vervuild is. Producten die aan bederf onderhevig zijn of die op uitdrukkelijk verzoek van de klant zijn vervaardigd kunnen echter nooit worden teruggestuurd. De verzendkosten voor retourneren zijn steeds voor de rekening van de koper!!! Om van deze retourregeling gebruik te kunnen maken, dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend per elektronische post naar [email protected]

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen ontvangt de koper het aankoopbedrag exclusief de daadwerkelijke verzendkosten binnen 14 kalenderdagen retour op rekening gestort. De verzendkosten kunnen echter hoger zijn dan deze die u daadwerkelijk diende te betalen. Enkel onbeschadigde producten die ons bereiken in originele verpakking en in ongewijzigde, orginele normale staat zoals verzonden, komen in aanmerking tot terugbetaling. Indien de producten ons niet in deze staat bereiken, kan geen aanspraak gemaakt worden op recht tot retourneren. In dat geval, wordt U hiervan per email op de hoogte gesteld, en kan u tegen betaling van portkosten uw producten laten terugsturen. Producten in afslag kunnen nooit omgeruild noch terugbetaald worden.